Kategorijos

Perkamiausios

Informacija pirkėjams

Naujos prekės

Vandens motociklų sporto mylėtojai, gerbėjai ir sportininkai!

Kviečiame jus į pirma kartą Lietuvoje rengiamas vandens motociklų varžybas "Nemunas 2013", kurios vyks Nemuno upe ir Kauno marių vandenyse, Rugsėjo 14d. šeštadienį. PRAVEDIMO TAISYKLĖS Birštonas - Kaunas 2013 09 14 1.Varžybų laikas ir vieta 2013 rugsėjis 14d. Šeštadienis Startas – Birštonas     GPS  54.613004,  24.026284 Finišas – Kaunas        GPS  54.89197,    24.021678 2. Organizavimas Varžybas organizuoja ir praveda Vandens motosporto klubas „RD RACING“ . 3. Dalyviai Varžybose galima dalyvauti tik su vandens motociklu.  Dalyviai privalo pateikti vandens motociklų sporto sportininko licenziją arba laivavedžio teises ir sveikatos draudimą. Visose Runabout klasėse – amžius nuo 18 metų. Dalyviai skirstomi į dvi klases: - I klasė – Runabout Sport. Dalyviai kurie turi galiojančią sportininko licenziją. - II klasė – Runabout Hobby. Dalyviai kurie neturi sportininko licenzijos. 4. Dalyvių vandens motociklai Varžybose galima važiuoti visais techniškai tvarkingais vandens motociklais. Klasėse – Runabout Sport ir Runabout Hobby - vandens motociklams techninių apribojimų nėra. 5. Varžybų trasa Varžybos vykdomos pagal paruoštą trasą  Nemuno upėje ir Kauno mariose. Varžybos numatomos iš 10 skirtingų „Olimpinių“ rungčių. Rungčių išdėstymo schema bus paskelbta prieš varžybas. 6. Pravedimo sąlygos Lenktynės Lenktynės nebus sustabdytos dėl lietaus, išskyrus atvejus jei trasoje lenktynes tęsti bus pavojinga. Vandens motociklui sustojus lenktynių metu jei vairuotojas negali pats pašalinti vandens motociklo iš pavojingos padėties, teisėjų pareiga yra padėti jam. Jei tokios pagalbos pasekmėje variklis užsives vairuotojas galės tęsti lenktynes. Už važiavimo trasoje saugumą atsako pats vairuotojas. Lenktynės vykdomos: A. Varžybos vykdomos pagal paruoštą trasą  Nemuno upėje ir Kauno mariose. B. Per laiko limitą surasti kuo daugiau punktu ir juose atlikti "olimpines" užduotis. Papildoma informacija: "Olimpiniuose punktuose jūsų lauks užduotys, kurias turėsite įvykdyti kuo sėkmingiau, taikliau ar greičiau. Nuo registracijos pradžios treniruotės draudžiamos. Startiniai numeriai išduodami registracijos metu. Tam pačiam dalyviui startuoti skirtingose klasėse draudžiama. Papildoma informacija bus paskelbta biuletenyje varžybų metu. 7. Kuras, kuro papildymas Kuras į visus vandens motociklus gali būti pildomas tik tam skirtoje zonoje. Kurą draudžiama pilti į vandens motociklą iš atviros talpos. Kuro pildymo metu vairuotojas privalo išjungti variklį. Pažeidus šių taisyklių nuostatas dėl varžybų tvarkos ar kuro papildymo, atitinkami vandens motociklai ir vairuotojas (ai) gali būti pašalinti iš varžybų. 9. Įranga Lenktynininkai privalo turėti tinkamą individualinę įrangą, t.y. vandens motociklininko šalmas su galiojančiu patvirtinimu, liemenę, pirštines, batus ir hidro kostiumą su ilgom rankovėm bei kelnėmis, būtina stuburo apsauga. 10. Susirinkimas (Briefing) Susirinkime turi dalyvauti visi sportininkai ir pareiškėjai. Jei varžybų vadovo manymu yra būtinas dar vienas susirinkimas, jis gali vykti bet kuriuo metu. Pareiškėjai ir sportininkai bus atitinkamai informuoti. Jei sportininkas arba pareiškėjas susirinkime nedalyvauja, jis bus diskvalifikuotas. Bet kuriuo atveju, vairuotojas negali pradėti lenktynių neišklausęs susirinkime (Briefing) pateikiamos varžybų vadovo informacijos. 11. Varžybų draudimas Visiems varžybų dalyviams būtina turėti sveikatos draudimą  (draudimo suma ne mažesnė kaip 10 000 litų). Varžybų rengėjas neprisiima atsakomybės už įmanomą žalą ir praradimus, lenktynininkų atžvilgiu, kaip ir jų sukeltų tiesioginės ar netesioginės žalos ar nuostolių trečiųjų asmenų atžvilgiu. 12. Atsakomybė. Kiekvienas sportininkas neša atsakomybę už save, savo vandens motociklą ir tai kaip jį vairuoja. Dalyvaujantys asmenys varžybose tai daro savo noru. Todėl jie nereiškia pretenzijų varžybų organizatoriams, teismui ir t.t, nutikus nelaimingam atsitikimui. Kiekvienas lenktynininkas privalo paklusti visiems organizatoriaus nurodymams ir esančių reglamentų nuostatoms, kitaip sportininkas bus pašalintas iš varžybų. 13. Reklama Varžybų organizatorius pasilieka sau teisę uždėti reklamą ant vandens motociklų ar ant sportinių marškinėlių numatytoje vietoje. Varžybų dieną sportininkas neturi teisės duodamas interviu žiniasklaidai šmeižti teisėjų kolegiją ar organizatorius. 14. Startinis mokestis mokamas: Startinis mokestis 1 dalyviui varžyboms – 200Lt. Startinis mokestis komandai – 250Lt. ( Komandoje du dalyviai). (Startinis mokestis keliaus į varžybų pravedimo fondą.) 15. Registracija rdracing.lt@gmail.com 16. Apdovanojimai Dalyviai, užėmę klasėse prizines vietas, apdovanojami taurėmis ir rėmėjų įsteigtos dovanos. 17. Taškai Taškai už trasos įveikimą Alytus – Kaunas Vieta  Taškai     Vieta  Taškai     Vieta  Taškai      Vieta  Taškai 1.  -  300.              6. - 53.             11.  - 33.             16. – 15. 2.  -  200.              7. - 48.             12.  - 30.             17. – 10. 3.  -  100.              8. - 43.             13.  - 27.             18. – 8. 4.  -    80.              9. - 39.             14.  - 23.             19. – 4. 5.  -    60.            10. - 36.             15.  - 20.             20. – 2. Neiveikus trasos Alytus – Kaunas per laiko limitą minus 500 taškų. "Olimpinių" užduočių taškai Vieta  Taškai     Vieta  Taškai     Vieta  Taškai      Vieta  Taškai 1.  -  200.              6. - 48.             11.  - 30.             16. – 15. 2.  -  130.              7. - 43.             12.  - 27.             17. – 10. 3.  -    80.              8. - 39.             13.  - 23.             18. – 8. 4.  -    60.              9. - 36.             14.  - 20.             19. – 4. 5.  -    53.            10. - 33.             15.  - 17.             20. – 2. Neivygdžius „Olimpinės“ užduoties minus 200 taškų. 19. Rezultatų suvedimas Asmeniniai rezultatai nustatomi susumuojant dalyvio taškus ir laiką. „Komandinė įskaita“ Komandinėje įskaitoje sumuojami dviejų dalyvių taškai į bendrą sumą. Programa Rugsėjio 11d. Trečiadienis Kaunas 18:00 – 19:00     Dalyvių registracija. 19:00                  Dalyvių instruktažas. UAB „AQUAMARINER“ Gimbutienės 35. Kaunas. (Kauno žalgirio jachtklubas) Rugsėjo 14d. Šeštadienis Birštonas - Kaunas 09:00 – 10:00 – Dalyvių instruktažas. Techninė komisija. GPS  54.613004, 24.026284 10.00 – Varžybų startas. Birštonas GPS  54.613004, 24.026284 18:00 - Varžybų finišas. Kaunas 21:00 - Varžybų rezultatų paskelbimas, apdovanojimai. Informacija Tel. +370-672-30979